#17aedbBygg

Vi åtar oss med fördel avancerade ROT-arbeten med kompletta installationer för företag, organisationer och institutioner. Hyresgästanpassningar av lokaler där vi flyttar väggar, byter rör, installerar el och ventilation och så vidare. Vi åtar oss gärna nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start. Sh bygg besitter dessutom bred erfarenhet från att varsamt renovera känsliga miljöer, som till exempel k-märkta fastigheter.