Sh bygg levererar en helhet

Tack vare egen personal inom alla våra verksamheter, samt ett digert kontaktnät, kan vi erbjuda dig att ta hand om hela ditt projekt – från första spadtaget till sista spiken.

Vi jobbar i såväl mindre projekt med delad entreprenad som större totalentreprenader med omfattande projektering och planering. Vi har även flera pågående partneringprojekt åt både offentliga och privata beställare. 
Vi förstår din verklighet som beställare och hjälper dig att bli tydlig i din beställning – så du blir nöjd.

 

Anläggning

En stabil grund är a och o. Med hjälp av oss får du schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning utförd professionellt och noggrant. Vi utför även arbeten med fjärrvärme och fjärrkyla åt de stora kraftbolagen. Naturligtvis vet vi att också ytan betyder mycket så vår anläggningssida utför finplaneringsarbeten, stensättning och asfaltsarbeten med en miljöklassad maskinpark.

Referensprojekt

Bygg

Vi åtar oss med fördel avancerade ROT-arbeten med kompletta installationer för företag, organisationer och institutioner. Hyresgästanpassningar av lokaler där vi flyttar väggar, byter rör, installerar el och ventilation och så vidare. Vi åtar oss gärna nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start. Sh bygg besitter dessutom bred erfarenhet från att varsamt renovera känsliga miljöer, som till exempel k-märkta fastigheter.

Referensprojekt

Byggservice

Byggservice är snabba ut till dig som kund och kan hjälpa dig med servicereparationer på direkten. Beroende på ditt behov kombineras även löpande renoveringar med mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten).

Referensprojekt

Nybyggnad

Att producera nytt skiljer sig en del från ombyggnad i och med att vi vid ett nybyggnadsprojekt startar från noll och där våra egna projekteringsledare oftast tar fram handlingar. Bland våra anställda finns erfarna enhets- och platschefer liksom projekterings- och arbetsledare samt entreprenadingenjörer.

Referensprojekt

Sten

Vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkesskicklighet inom marksten, gatsten, fasader, murar, kajer och specialarbeten. Vissa stenarbeten är vi helt ensamma om och vi erbjuder gärna vår kunskap genom idéer, utredningar, detaljstudier och ritningar.

Referensprojekt

Trädvård/trädgård

Sh byggs trädgårdsgrupp erbjuder spetskompetens i form av trädgårdsmästare och trädgårdsanläggare. Vår trädgårdsgrupp har stor kunskap och lång erfarenhet av att projektera, anlägga, plantera samt etablera olika utemiljöer och vänder vi oss till såväl fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar som kommuner och landsting.

Referensprojekt

Närliggande organisationer

Sh Asfalt AB

Sh bygg Asfalt kan erbjuda asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi drivs av att hitta den bästa lösningen i varje enskilt projekt. Vi jobbar därför såväl med konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ger ett bättre och starkare resultat till en ofta lägre kostnad för dig som kund.

www.shasfalt.se

Sh Fastighetsutveckling AB

Sh Fastighetsutveckling AB:s huvudinriktning är att utveckla, förändra och förädla fastigheter. Långsiktighet och ansvar är värdegrunder som ligger oss varmt om hjärtat och som medverkar till både företagets och regionens utveckling. Bland våra utvecklingsfastigheter finns klassiska Svettis, universitetets gymnastik- och idrottsinstitution i Uppsala som invigdes 1910. 

Sh Maskin AB

Sh Maskin har som huvuduppgift att serva Sh bygg internt med maskiner, såväl uthyrning som reparationer.

www.shmaskinuppland.se 

TM Anläggning i Uppland AB

TM Anläggning är helägt- och en del av anläggningssidan hos Sh bygg, sten och anläggning. De riktar sig främst mot mindre och medelstora bolag så som privata fastighetsägare och tar sig an såväl bostads- som industri och handelsprojekt. Komplicerade anläggningsarbeten är TM:s styrka där sanering av förorenad mark, stora schaktarbeten, sprängningar och hantering av massor hör till vardagen. 

Läs mer och kontakta TM Anläggning.