Specialist på komplicerade anläggningsarbeten

TM Anläggning är helägt- och en del av anläggningssidan hos Sh bygg, sten och anläggning och inriktar sig främst mot totalentreprenader inom industri och handel. En del bostadsprojekt med valda samarbetspartners utförs också. De har lång och gedigen erfarenhet av komplicerade anläggningsarbeten där styrkan är sanering av förorenad mark, stora schaktarbeten, sprängningar och hantering av massor. 

De har tillgång till en egen maskinpark med entreprenadmaskiner och lastbilar samt en mängd övrig utrustning, vältar med mera. I övriga fall hyrs utrustingn in av samarbetspartners. 
En egen verkstad finns att tillgå för reparation och underhåll av maskiner där tillverkning av egen markutrustning i stål, ingjutningsgods, formmaterial, räcken mm görs. 

För merinformation, kontakta: 

Crister Isaksson, affärsområdeschef, tel: 070-826 20 26

Lars Erik Lindberg, biträdande affärsområdeschef, tel: 070- 830 49 00

Tomas Nogelius, entreprenadchef, tel: 070-831 49 00

Besöks/postadress:
TM Anläggning  
Släntvägen 4
194 61 Upplands Väsby

Leveransadress verkstad/förråd:
Sh bygg/TM Anläggning
Gudbyvägen 27,
194 92 Upplands Väsby

Fakturaadress:
Sh bygg, sten och anläggning AB
FE 120
838 80 Frösön

E-postadress för fakturor