Sponsring idrott

Vi har ett starkt samarbete med FairPay, vilket innebär att vi fördelar sponsringsmedel jämställt. Vi utgår alltid från våra kärnvärden och jobbar aktivit med att jämställdhet ska genomsyra allt vi deltar i.

Våra kriterier för sponsring:

1. Vi väljer idrotter för att de visar på det vi värderar högt: Ansvarstagande, enskild och gemensam kompetens samt glädje. Laganda helt enkelt!

2. Vi vill att klubben – baserad i Uppsala eller där Sh är verksamma geografiskt– har en elitrepresentation– vi tror nämligen att det är viktigt med framgångsrika förebilder för de unga.

3. Vi väljer att samarbeta med klubbar som har breda ungdomssatsningar och som arbetar med sociala projekt mot ungdomar.

4. Vi väljer att arbeta med de klubbar som har etablerade och starka satsningar på tjej/damidrotten eftersom vi ser att idrotten har samma problematik som vår egen bransch – sned fördelning av resurser/representation. Detta vill vi arbeta bort. Vi kan göra undantag för de fall då klubben gör en särskild satsning för att förändra sig i detta område.

5. Sh ska vara förankrad på orten man är verksam i, alternativt vara en geografisk plats vi vill på sikt placera oss i.

6. Sponsorskapet ska ses som ett partnerskap och ska generera synlighet och positiva kontakter som stärker båda parters varumärke.


Uppfyller ni kriterierna, vänligen fyll i formuläret nedan.

Vi har uttagning av nya sponsorskap 2 ggr per år. Feb-Mars och Sep-okt. Däremellan hanteras sökanden i mån om tid.