Företagets logotyp

Entréområde med harmonisk design och ökad säkerhet

Vasamuseet i Stockholm

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi gjort betydande förbättringar utanför entrén vid Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Projektet inkluderade installation av höj- och sänkbara pollare, stensättning med plattor, stenläggning samt uppförande av murar och anläggning av grönytor med belysta ekbänkar. Genom att skapa nya vägar och flöden förbättrade vi områdets säkerhet och tillgänglighet.

Vid konstruktionen av en lång mur använde vi finsk Kurugranit, vars likhet med lokal Stockholmsgranit säkerställde ett harmoniskt utseende.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Roger Karlsson

BESTÄLLARE

Statens Fastighetsverk

PROJEKTTID

Februari 2020 – mars 2022

Fler projekt