Företagets logotyp

Ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg

Västra Rosersberg gata och VA

Sigtuna kommun gav oss på Sh bygg, sten och anläggning uppdraget att genomföra en utförandeentreprenad vid ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg. Projektet innefattade bland annat nybyggnation av över en gata på över en kilometer för tung trafik och gång-, och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, bullervall och två stora dagvattendammar.

Projektet Västra Rosersberg gata och VA är bara ett av våra anläggningsprojekt som slutfördes under 2022. Som i alla våra projekt har vi även här arbetat med stor hänsyn och respekt för miljö, natur och den biologiska mångfalden. Med fossilsnåla ledningsrör och smart hantering av schaktmassor har vi sett till att minska vårt klimatavtryck på projektet. Och inte nog med det – vi blev klara med projektet tre månader innan planerat slutdatum, utan att tumma på resultatet!

– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det! Berättar Ulf Ericsson, Entreprenadchef, Sh bygg, sten och anläggning. 

Förutom det omfattande anläggningsarbetet har vi i det här projektet varit först i Sverige med att använda rörtillverkarens Uponors fossilfria och miljöcertifierade rör. Rören, som heter Ultra Rib 2 Blue, beräknas reducera CO2-utsläppet med 70 procent samtidigt som det fossila avtrycket minskar med 50 procent - utan att tumma på kvalitén eller miljön!

ENTREPRENADFORM 

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson

Ulf Ericsson 

BESTÄLLARE

Sigtuna kommun

PROJEKTTID

2021-2022

Vinnare av Årets bygge 2023!

Vinnare av Årets bygge 2023!

Vi kan gladeligen berätta att vi har vunnit det prestigefyllda priset ”Årets bygge” i kategorin Infrastruktur för Västra Rosersberg gata och VA. Entreprenaden genomfördes i nära samarbete med vår beställare Sigtuna kommun och slutfördes under 2022

Läs hela nyheten om att vi vann Årets bygge 2023

Fler projekt