Företagets logotyp

Renovering och bevarande av kulturarvet vid Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Som experter på komplexa projekt i känsliga miljöer har vi fått äran att renovera och omarbeta markytorna kring Uppsala domkyrka och Domkyrkoplan.

Vi genomför arbetat med stor omsorg för att bevara det höga arkitektoniska och kulturhistoriska värdet som kulturmiljölagen kräver.

I projektet ansvarar vi för finplaneringsarbeten med sättning av kantsten, granithällar samt läggning och nivåjustering av nya och befintliga kullerstensytor. Vi anlägger även en ny ramp för tillgänglighetsanpassning och renoverar befintliga entrétrappor till kyrkan, monterar ny markutrustning samt bygger nya planteringsytor.

Det utförs löpande antikvarisk kontroll kring de föremål som hittas i marken i samband med schaktarbetet.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Roger Karlsson

BESTÄLLARE

Svenska kyrkan

PROJEKTTID

Augusti 2022 - oktober 2023

Fler projekt