Företagets logotyp

Totalrenovering och tillbyggnad av den kulturminnesmärkta Trädgårdsvillan

Trädgårdsvillan, Botaniska trädgården i Uppsala

Trädgårdsvillan byggdes 1894 och är en viktig del av Uppsalas anrika kulturhistoria. Fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk och Uppsala universitet är hyresgäster.

Projektet kommer att utföras i två skeden i ett samverkansprojekt tillsammans med Statens Fastighetsverk. Trädgårdsvillan behöver en totalrenovering för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet och en modern arbetsmiljö.

Under projektet kommer fönster och plåttak att renoveras, fasaden ses över, grunden dräneras, samtliga tekniska installationer uppgraderas, ytskiktsrenovering genomförs med fokus på att behålla den gamla charmen, huset ska också brandsäkras och bli mer tillgängligt genom en hissinstallation.

Projekteringen och produktion startade under hösten 2022. Statens fastighetsverk har ställt höga krav på digitala arbetssätt i projektering och produktion, vilket möjliggör ett gemensamt pilotprojekt i digitalt byggande.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan

BESTÄLLARE

Statens Fastighetsverk (SFV)

PROJEKTTID

2022 - 2024

Fler projekt