Företagets logotyp

Hållbara och attraktiva studentlägenheter med fokus på säkerhet

Studentvägen i Uppsala

Vi är stolta över att ha utvecklat ett anrikt studentbostadsområde i Uppsala genom att bygga 295 hållbara studentlägenheter i sex separata byggnader.

Vårt fokus på långsiktig hållbarhet har funnits med i hela projektet. Allt från materialval till hantering av schaktmassor. Vi har använt lokalproducerat tegel från Haga tegelbruk i Enköping och 75% grön betong, vilket minskat CO2-utsläppen med 40%.

Vi har ansvarat för hela processen från projektering till överlämnande av de kompletta lägenheterna. Projektet har genomförts framgångsrikt inom budget och i nära samarbete med beställaren och strategiska underentreprenörer.

Utöver nyproduktionen har vår anläggnings- och trädgårdsgrupp gett studenterna en mer trivsam och trygg utomhusmiljö genom ett omfattande arbete med nya planteringar och uteplatser i hela bostadsområdet.

 

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan (Partnering)

PROJEKTANSVARIG

Ulf Wedén

BESTÄLLARE

Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder
Stiftelsen Gästrike/Hälsinglands nations studentbostäder
Stiftelsen Norrlandsgårdarna

PROJEKTTID

Januari 2019 – november 2022

Fler projekt