Företagets logotyp

Renovering av Strömkajen i stockholm

Strömkajen

Sh bygg, sten och anläggning har i ett partneringsamarbete med Stockholms Hamnar genomfört ombyggnaden och renoveringen av Strömkajen i Stockholm.

Här kunde Sh bidra med en bred kompetens inom anläggning och sten, samt erfarenhet av liknande renoveringar vid Skeppsholmen, Strandvägen och Norr Mälarstrand. Arbetet på Strömkajen omfattade byggandet av en ny kaj två meter utanför den gamla, ny kulvert i utrymmet mellan nya och gamla muren, ledningsarbeten, teknikbänkar, sopsug, sänkning av kajplan och nya cisternrum samt cisterner. 

entreprenadform

Partneringprojekt

BESTÄLLARE

Stockholms Hamn AB

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson

PROJEKTTID

2009 — 2013 

Fler projekt