Företagets logotyp

Återbruk och miljöhänsyn vid renovering av Stadshusträdgården

Stockholms stadshus - renovering av trädgård

Sh bygg, sten och anläggning fick förtroendet att utföra renovering av Stadshusträdgården i samband med Stadshusets 100 års-jubileum.

Stadshusträdgården har ett mycket högt arkitektoniskt och konsthistoriskt värde och bildar tillsammans med Borgargården ett nationalmonument som har krävt en mycket varsam och omsorgsfull insats.

I projektet har vi, parallellt med renoveringen av befintliga fontäner i parken, utfört arbete med omsättning av kantsten, granithällar, samt omläggning och nivåjustering av befintliga stenytor med ursprungligt stenmaterial som är hundra år gammalt.

Återbruk av befintliga material har varit ett viktigt projektmål för att entreprenaden ska utföras på ett optimalt hållbart och miljövänligt sätt som bäst bevarar det konsthistoriska värdet. Vi har, bland annat, ytbehandlat befintlig kalk- och sandsten, samt kompletterat med specialtillverkad sten som tillverkats i vår egen stenverkstad.

Stadhusträdgården är indelad i olika rum med skilda karaktärer, där vi har återskapat gräsytor och planteringar med våra egna trädgårdsmästare. Inom projektet har vi också utfört komplettering av VA-system, elkanalisation och bevattningssystem. Vår unika kompetens och erfarenhet kring renovering i antikvarisk känslig miljö har varit viktig för projektet.

Projektet beställdes via en direktupphandling, på grund av specifika kompetenskrav och erfarenheter av stenarbete med högt historiskt och antikvariskt värde i kombination med en kort utförandetid.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Lee Stewart

BESTÄLLARE

Stockholms Stad - Fastighetskontoret

PROJEKTTID

Juni 2022 - maj 2023

Fler projekt