Företagets logotyp

Omfattande renovering av Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek

Det ikoniska Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och hade stort behov av inre- och yttre renovering. Vi fick uppdraget att genomföra de komplexa utvändiga underhållsarbetet. Projektet genomförs under fem etapper och ska säkerställa byggnadens fortsatta värde och även förbättra tillgängligheten.

I de första etapperna har vi utfört arbeten vid byggnadens delar som vetter mot Odengatan, inklusive anpassning och målning av smidesräcken, justering av granithällar med Mohedagranit för rampbygge, omläggning av skifferytor med Grythytteskiffer och restaurering av cykelställ.

Under etapp fem fokuserar vi på grundisolerings- och dräneringsarbeten samt byte av tätskikt ovanpå basarerna ut mot Sveavägen. Detta innebär att noggrant återskapa befintliga skifferytor med varje sten på sin ursprungliga plats, då ytorna har högt kulturhistoriskt värde.

Arbetet sker i samarbete med en antikvarie för att säkerställa korrekt och tidsenlig återställning, med målet att det inte ska synas att vi har utfört arbetet när det är klart.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad i Samverkan (Partnering)

PROJEKTANSVARIG

Roger Karlsson

BESTÄLLARE

Skanska Sverige AB (Slutkund Stockholms Stad)

PROJEKTTID

Maj 2021 - mitten av 2024

Fler projekt