Företagets logotyp

Hållbara och trivsamma innergårdar

Sleipnergatan 31-49 i Märsta

Sh bygg, sten och anläggning har i samarbete med AB Sigtunahem genomfört renoveringen av två innergårdar på Sleipnergatan i Märsta. Vårt fokus har varit långsiktig hållbarhet och att ge de boende en trygg och trivsam utemiljö.

Projektet innefattade demontering av befintliga material ned till betongkonstruktionen, eftersom de tidigare tätskikten var otäta och orsakade läckage i garaget under. Vi bilade bort skyddsbetongen och frilade tätskiktet, applicerade ett nytt tätskikt och återskapade skyddsbetongen.

Därefter lyftes nytt material upp på bjälklaget, som ligger cirka 3 meter över marknivån. Innergårdarna återställdes med sand, betongplattor, planteringslådor och markutrustning enligt ursprunglig design, med några mindre justeringar för att förbättra utformningen och funktionen.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Marcus Norlén

BESTÄLLARE

AB Sigtunahem

PROJEKTTID

Juni 2020 - Mars 2022

Fler projekt