Företagets logotyp

Banbrytande installation av unik kulvert på 50 meter

Skogsängsvägen i Sollentuna

Sh bygg, sten och anläggning har haft förmånen att samarbeta med SEOM i ett banbrytande projekt i Sollentuna, där vi installerade en unik 50 meter lång kulvert med en diameter på 2,4 meter - den första av sitt slag i Sverige.

Kulverten är nedgrävd för att underlätta framtida reparationer av vatten- och elledningar och fungerar som ett test för att utvärdera kundeffektiviteten jämfört med att gräva upp hela områden för att lokalisera vattenläckor. För att installera kulverten grävde vi djupa schakter och sänkte ner delar av den som sedan svetsades ihop med en specialplast från insidan.

Under projektets gång användes provisoriska lösningar för att säkerställa att områdets fastigheter fortsatte att få tillgång till vatten, el och fiber. Efter projektets slutförande återställdes den berörda gatumarken i sin helhet.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Anders Astemo
Crister Isaksson

BESTÄLLARE

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM)

PROJEKTTID

Augusti 2020 – december 2020

Fler projekt