Företagets logotyp

Totalrenovering skapade modern hemvist för föreningar

Skeppsgården i Bålsta

Genom en totalrenovering av en förskolebyggnad skapade Sh en ny hemvist för PRO-föreningen, SPF och Bålsta Finska förening.

Projektet inkluderade omfattande arbete med nya installationer, omplanering av ytor, nya ytskikt såsom golv, tak och snickerier, samt utbyggnader och finplanering av utvändiga ytor.

Genom att anpassa byggnaden efter föreningarnas behov, skapade Sh en modern och funktionell anläggning som är anpassad för föreningarnas verksamhet och aktiviteter. Projektet innebar en omfattande renovering och förändring av en befintlig byggnad, vilket krävde en noggrann planering och genomförande.

Sh lyckades skapa en ny, modern och tillgänglig lokal för föreningarna, som nu kan fortsätta sin verksamhet och möta medlemmarnas behov på ett effektivt och bekvämt sätt.

Projektet visar Sh:s förmåga att genomföra komplexa byggprojekt och leverera högsta kvalitet till sina kunder.

Entreprenadform

Totalentreprenad

Beställare

Håbo kommun

Projektansvarig

Jens Malm

Projekttid

2019 – 2020

Fler projekt