Skansen, Baltic Science Center

Pedagogiskt centrum om Östersjön

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh har på uppdrag av Stiftelsen Skansen och Baltic Sea 2020 uppfört ett pedagogiskt centrum för skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kan man uppleva Östersjöns miljö under ytan i akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar, cinematek och laboratorier, med ambitionen att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen kan förbättra förutsättningarna för ett renare innanhav.

Entreprenaden omfattade rivning av befintlig inhägnad för djur, ny betong- och stålstomme med träfasad, akvarier och vattenreningsanläggning, AV-teknik, laboratoriemiljöer, en ny bergvärmeanläggning samt ny finplanering på terrassbjälklag och mot omgivande byggnader.

Entreprenadform: Partnering
Beställare: Stiftelsen Skansen och Baltic Sea 2020
Projekttid: oktober 2016 – juni 2018