Företagets logotyp

Framgångsrik omvandling av torg- och parkyta med respekt för historisk miljö

Roslags Näsby i Täby kommun

Vi har stolt förvandlat området med en inbjudande torgyta och parkyta, skapat en harmonisk utemiljö som förenar både rekreation och aktivitet, och respekterat den ursprungliga miljön med bevarade träd och konstnärliga inslag.

Entreprenaden omfattade anläggande av torg- och parkyta, där vi utförde både rivning och anläggning av fontäner, omplacering av Jarlabanke-statyn och omfattande naturstensarbeten.

Vi utvecklade även en modern och tilltalande stadsdelspark vid det gamla kommunhuset, med omsorgsfull planering, bevarade träd, en ny fontän och strategiska gångstråk. Parken lyfter fram kommunhuset och erbjuder ett vackert stadsrum med konst som bidrar till fantasi, lekfullhet och färg året om.

Projektets framgång ledde till att Täby kommun anförtrodde oss att bygga all offentlig utemiljö för den nya hållbara stadsdelen i Roslags Näsby, med cirka 1500 nya bostäder. I detta samverkansprojekt mellan Sh och Täby kommun kommer vi att finplanera lokalgator, torg, samt lek- och aktivitetsytor under de närmaste 3-4 åren.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Jojje Ekelöf

BESTÄLLARE

Täby kommun

PROJEKTTID

Maj 2020 – januari 2022 (Det nuvarande projektet pågår till 2027)

Fler projekt