Företagets logotyp

Kraftförsörjning till Akademiska sjukhuset i Uppsala

Projektet Eskil

I ett mycket viktigt samarbetsprojekt med landstinget har Sh bygg varit med och säkrat kraftförsörjningen till Akademiska sjukhuset – för trettio år framöver.

Sh bygg har utfört alla mark-, betong- och byggnadsarbeten på plats. Vi har grävt, lagt rör och gjutit nya kabelskyddsrör (OPI-kanaler) samt byggt fyra kraftförsörjningsstationer inom sjukhusområdet.

Uppdraget ställde mycket höga krav på god logistik och samordning för att den dagliga sjukhusverksamheten skulle kunna fortgå under tiden. 

ENTREPRENADFORM

Partnering, Totalentreprenad

BESTÄLLARE

Landstinget Uppsala län 

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson

PROJEKTTID

2007 — 2012

Fler projekt