Örbyhus skola

Uppförande av ny skolbyggnad

Projektansvarig: Erik Backman

Sh bygg har uppfört en ny skolbyggnad i Örbyhus. Byggnaden har åtta klassrum i två våningar. Varje våning är 900 kvadratmeter med undervisningslokaler som är anpassade för barn i förskoleklass till och med årskurs tre, med tillhörande fritidsverksamhet. Den totala ytan för byggnaden är på 2 500 kvadratmeter med källaren teknikrum inräknat. Skolan har även solceller på taket.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Tierps kommunfastigheter
Projekttid: maj 2018 - juni 2019