Företagets logotyp

Uppförande av ny skolbyggnad i totalentreprenad

Örbyhus skola

Sh bygg, sten och anläggning har uppfört en ny skolbyggnad i Örbyhus. Byggnaden har åtta klassrum i två våningar.

Varje våning är 900 kvadratmeter med undervisningslokaler som är anpassade för barn i förskoleklass till och med årskurs tre, med tillhörande fritidsverksamhet. Den totala ytan för byggnaden är på 2 500 kvadratmeter med källaren teknikrum inräknat. Skolan har även solceller på taket.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

BESTÄLLARE

Tierps kommunfastigheter

PROJEKTANSVARIG

Dalia Ramzi

PROJEKTTID

maj 2018 — juni 2019

 

 

Gul tegelfast med fönster
Gul tegelfasad med fönster

Fler projekt