Företagets logotyp

Renovering av Sveriges största kulturhistoria museeum

Nordiska museet

På 90-talet utförde Sh bygg, sten och anläggning renovering av fasad och ballustrad på Nordiska museet i Stockholm.

Därtill tillverkades nya stenutsmyckningar i sandsten och kalksten, skiffertaket lades om liksom att alla rösten plockades ned. Sh hade en egen stenverkstad på plats där alla detaljer tillverkades. Bildhuggaren André Sarapinsky vad med och utbildade samtidigt som tillverkningen pågick.

entreprenadform

Generalentreprenad

Beställare

Statens Fastighetsverk

Projekttid

1995 — 1996

Fler projekt