Företagets logotyp

Nya flerbostadshus i Gimo för Östhammarshem

Långgatan i Gimo

Sh har på uppdrag av Östhammarshem byggt 17 nya hyreslägenheter i Gimo. Projektet omfattade en nyproduktion av ett flerfamiljshus i tre våningar. Förutom det nya bostadshuset byggde Sh också en förråds- och soprumsbyggnad. En mindre byggnad på platsen revs till förmån för cykelförråd, tvättstuga och verkstadsbyggnad. Sh ombesörjde även gården, parkeringen och infarten till denna.

Ett av målen med projektet var att bygga husen så energisnåla som möjligt. Detta för att få både en miljövänlig slutprodukt som lämnar få avtryck i miljön och en byggnad med kostnadseffektiv drift.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

BESTÄLLARE

Östhammarshem

PROJEKTANSVARIG

Patric Karlsson

PROJEKTTID

februari 2017 — maj 2018

Fler projekt