Företagets logotyp

Hyresgästanpassning för Aspholmes Fastigheter

Kv Linum

Sh bygg, sten och anläggning utförde en hyresgästanpassning i form av kontor och en verkstadsdel.

Arbetet har bland annat inneburit gjutning av ny platta i verkstaden på 1100 kvadratmeter, ytskiktsrenoveringar på kontorsdelen, montering av nya portar och en ny trappa. Därtill har markarbeten så som asfaltering utförts.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i partnering

BESTÄLLARE

Aspholmen Fastigheter

PROJEKTANSVARIG

Jens Malm

PROJEKTTID

april 2015 — oktober 2015 

Fler projekt