Företagets logotyp

Växter från alla världens hörn i centrala uppsala

Kunskapsparken

I Kunskapsparken har Sh bygg, sten och anläggning planterat flera hundra växter från världens alla hörn. Då parken är en undervisningspark för landskapsarkitekter vill man här kunna visa på olika slags växter från såväl alla kontinenter som från varierande landskapstyper.

Representerade finns även det senaste århundradets tidstypiska växter. Sh bygg har fått utföra den absoluta majoriteten av alla markjobb ute på Campus Ultuna, Uppsala, tack vare bred kompetens inom både trädgård, anläggning och sten.

entreprenadform

Generalentreprenad

beställare

Akademiska hus

Projektansvarig

Annika Svensson

Projekttid

2010 — 2012

Planeringar och grusgångar. Några parkbänkar syns i bilden.

Fler projekt