Företagets logotyp

Ombyggnation av Beijersalen

Kungl. Vetenskapsakademien

I samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien har Sh bygg, sten och anläggning byggt om Beijersalen med angränsande rum såsom foajé, styrelserum, kök och toaletter för att bättre kunna möta dagens behov på funktionalitet och ny teknik. Sittningen i hörsalen vändes 90 grader och fick en ny utformning som bättre ska främja det vetenskapliga samtalet. Salen spänner nu över tre våningshöjder istället för tidigare två, betongplattan i källaren skars bort och berggrunden fick varsamt spräckas för att ytterligare öka rumshöjden och få plats med nya installationer.

Genomgående lades stort fokus vid materialval och rumsakustik. En heltäckningsmatta av ull på golvet, akustikdämpande paneler i silvergran och träfiber på väggarna och ljudabsorberande plattor med hål i taket dämpar akustiken i den stora salen. Bakom alla dessa byggnadsdelar finns även isolering av olika densitet och stegljudsdämpande material, allt framtaget i samarbete med en akustiker för att få en så bra akustisk miljö som möjligt.

Entreprenadform

Totalentreprenad i partnering

Beställare

Kungl. Vetenskapsakademien

Projektansvarig

Peter Furness Lindén

Projekttid

2017 – 2022

Fotograf

Karin Kronwall

– Vi är stolta över att vi fick förtroendet av Kungl. Vetenskapsakademien. De är en viktig organisation som fyller en viktig funktion för Sverige i världen, och det är spännande och ärofyllt att få vara en del av det.

Peter Furness Lindén, Platschef hos Sh bygg, sten och anläggning

Mer information om projektet 

I Kungl. Vetenskapsakademiens pampiga byggnad vid Frescati i Stockholm har Sh bygg byggt om den stora Beijersalen med angränsande rum, såsom foajé, styrelserum, kök och toaletter, för att bättre kunna möta dagens behov av funktion och ny teknik. Grundtanken var att hörsalen skulle likna en amfiteater byggd för dialog och diskussion för att främja det vetenskapliga samtalet, och stort fokus lades vid materialval och rumsakustik. Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i november 2020.

Kungl. Vetenskapsakademien har som uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Bland mycket annat utser de mottagare av Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som i dagligt tal kallas Ekonomipriset. I byggnadens auditorium Beijersalen hålls bland annat föreläsningar och symposier. Tidigare var hörsalen mest byggd för monolog med en föreläsare och en lyssnande publik, men den har länge varit i behov av ombyggnad och modern teknik för att motsvara behovet av dialog med diskussioner och samtal.

– Vi behövde skapa en lokal som genom utformning och ny teknik bättre kunde stödja det vetenskapliga samtalet, säger Jonas Lif som är fastighets- och säkerhetsansvarig på Kungl. Vetenskapsakademien. När renoveringen av Beijersalen planerades såg vi behovet av en entreprenör som både kunde projektleda och utföra ombyggnationerna. Vi har samarbetat med Sh bygg i flera år då de bland annat renoverat byggnadens stora granittrappa som plockades ner sten för sten samt utfört varsam renovering av ett våningsplan med Nobelrum, foajé, reception och kontorsrum. Samarbetet har alltid fungerat mycket bra, och vi har stort förtroende för Sh bygg och deras kompetens.

I en totalentreprenad i samverkan byggdes Beijersalen med angränsande rum, såsom foajé, styrelserum, kök och toaletter, om för att bättre kunna svara mot de nya behoven. Salen spänner nu över tre våningshöjder istället för tidigare två, betongplattan i källaren skars bort och berggrunden fick varsamt spräckas för att ytterligare öka rumshöjden och få plats med nya installationer. Sittningen i hörsalen vändes 90 grader och fick en ny utformning.

Genomgående lades stort fokus vid materialval och rumsakustik. En heltäckningsmatta av ull på golvet, akustikdämpande paneler i silvergran samt träfiber på väggarna och ljudabsorberande plattor med hål i taket dämpar akustiken i den stora salen. Bakom alla dessa byggnadsdelar finns även isolering av olika densitet och stegljudsdämpande material, allt framtaget i samarbete med en akustiker för att få en så bra akustisk miljö som möjligt. Hörsalen skulle likna en amfiteater där publik och talare kan prata rakt ut och alla ljud fångas upp av mikrofoner installerade i taket, så att ljudet tas upp från vem som helst som pratar i salen. I den avancerade elektroakustiska anläggningen kan ljudet ställas in så att rösterna ekar som i en katedral.

– Det var ett utmanande och byggtekniskt komplicerat projekt på en begränsad yta och med många parametrar att ta hänsyn till, inte minst då verksamheten i huset pågick som vanligt under hela byggtiden, säger Peter Furness Lindén som är platschef på Sh bygg. För att undvika vibrationer i den känsliga byggnaden fick vi till exempel hydraul­spräcka berg istället för att spränga. Peter berättar att Kungl. Vetenskapsakademien är en påläst, kunnig och rakryggad beställare, och att samarbetet med såväl beställare som underleverantörer fungerat utmärkt med god dialog genom hela projektet.

– Vi är stolta över att vi fick förtroendet av Kungl. Vetenskapsakademien. De är en viktig organisation som fyller en viktig funktion för Sverige i världen, och det är spännande och ärofyllt att få vara en del av det, avslutar Peter.

Fler projekt