Företagets logotyp

Renovering av byggnad för svensk folkkultur- nya installationer och ytskikt

Kungliga Gustav Adolfs Akademi för svensk folkkultur i Uppsala (KKGA)

Sh bygg, sten och anläggning fick uppdraget att göra omfattande renoveringar och anpassningar i fastigheten där KGAA har sin verksamhet.

Projektet innefattade bland annat nya installationer av el, rör och ventilation, samt nya ytskikt, kök och våtrum. För att kunna genomföra dessa arbeten bilades källaren upp för att kunna lägga nya avloppsrör.

Fastigheten innehåller kontor, samlingslokaler och drift- och allmänna utrymmen. Genom att anpassa fastigheten efter KGAA:s behov har Sh skapat moderna och funktionella lokaler för forskning rörande svensk folkkultur.

Entreprenadform

Totalentreprenad

Beställare

Kungliga Gustav Adolfs Akademi för svensk folkkultur (KKGA)

Projektansvarig

Jens Malm

Projekttid

2018 – 2020

Fler projekt