Jumkil skola

Uppförande av ny skola i Jumkil

Projektansvarig: Jens Malm

På uppdrag av Uppsala kommun, Skolfastigheter, byggde Sh en ny skola i Jumkil. Skolan rymmer 150 elever och 36 förskolebarn. Skolan byggdes i nära anslutning till Jumkil kyrka vilket är samma plats som den tidigare och nu rivna skolbyggnaden låg. Sh rustade också utemiljön samt levererade och monterade ett tillagningskök och en solcellsanläggning. Skolan uppfördes i miljöklass silver.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Uppsala kommun, Skolfastigheter
Projekttid: mars 2017 – augusti 2018