Företagets logotyp

Uppförande av ny skola i Jumkil

Jumkil skola

På uppdrag av Uppsala kommun, Skolfastigheter, byggde Sh en ny skola i Jumkil. Skolan rymmer 150 elever och 36 förskolebarn.

Skolan byggdes i nära anslutning till Jumkil kyrka vilket är samma plats som den tidigare och nu rivna skolbyggnaden låg. Sh rustade också utemiljön samt levererade och monterade ett tillagningskök och en solcellsanläggning. Skolan uppfördes i miljöklass silver.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

beställare

Uppsala kommun - Skolfastigheter 

PROJEKTANSVARIG

Jens Malm

PROJEKTTID

2017 — 2018

Fler projekt