Företagets logotyp

En av Gävles mest ikoniska byggnader får ett nytt syfte

Godisfabriken kv 5 & 6

I en totalentreprenad i samverkan med uppdragsgivaren Gavlegårdarna genomförde vi ett omfattande renoveringsprojekt av två historiska byggnader, kvarter fem och sex, i det nya bostadsområdet Godisfabriken i centrala Gävle. Med stort engagemang och respekt för det förflutna tog vi oss an dessa gamla byggnader, som utgjorde en viktig del av områdets historia.

Godisfabriken var en unik satsning där fokus låg på höga miljö- och hållbarhetskrav. Tidigare var detta en industriell mark, men nu har den omvandlats till en levande stadsdel som erbjuder bostäder, butiker, restauranger, hotell och ett stort torg för gemenskap och aktiviteter.
 
De fastigheter vi renoverade härstammade från den industriella eran på 1800-talet och utgjorde de äldsta byggnaderna i området. Vårt uppdrag omfattade en rad komplexa åtgärder, bland annat inklusive grundförstärkning, rivning, sanering, installation av moderna system, stomkomplettering, komplett takrenovering och inredningsarbete.
 
Vi är stolta över att ha varit en del av detta projekt som inte bara bevarade vårt kulturarv utan också omvandlade det till ett modernt och hållbart bostadsområde. Vår dedikerade arbetsgrupp fullbordade detta historiska renoveringsprojekt med framgång och skapade en plats där människor nu kan bo, leva och skapa minnen för framtiden.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Jens Malm

BESTÄLLARE

Gavlegårdarna

PROJEKTTID

2020 - 2023

Fler projekt