Företagets logotyp

varsam renovering i engelska parken

Fysikum

Sh bygg, sten och anläggning har på uppdrag av Akademiska hus renoverat före detta Fysikumbyggnaden i Engelska parken, Uppsala.

I huset finns nu en del av den humanistiska fakulteten. Arbetet har varit indelat i tre etapper och bland annat bestått av att bila ner och putsa fasad samt byta takpannor, solbänkar och rustikplattor av kalksten och måla fönster.

entreprenadform

Totalentreprenad

beställare

Akademiska hus

projekttid

2017 — 2020

Fler projekt