Företagets logotyp

Bro- och markanläggning för uppsala kommun

Fyrisvallen

Sh bygg, sten och anläggning har anlagt området kring Fyrisvallen i Uppsala.

Utmaningen var att knyta ihop sidorna på vardera sidor om Fyrisån med varandra och skapa ett trevligt och socialt område. En grön stålbro samt en klassisk träbro konstruerades och Sh:s arbete inkluderade pålning, spontning och förstärkning över ån. Fokus lades också på trivselfaktorer som nyanläggning av park, beachvolleyplan och sandstrand. 

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad

BESTÄLLARE

Uppsala Kommun

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson

PROJEKTTID

2009 — 2010

Fler projekt