Företagets logotyp

Nytt garage och carport med fokus på hållbarhet

Fyrislunds brandstation i Uppsala

Sh bygg sten och anläggning och JMG Betong har tillsammans byggt ett nytt garage och en carport vid Fyrislunds brandstation i Uppsala för Uppsala Industrihus. Totalt bestod byggnationen av ca 219 m² garage och 336 m² carport.

Historiskt sett har området varit en gammal lertäkt som återfyllts med bl.a. Dannemora-grus vilket krävde en omfattande sanering på grund av förhöjda halter av metaller, olja, PAH och PFAS.

Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt inom företaget. Detta gav kunden en trygghet i att bara ha en part att kommunicera med och sparade tid och pengar. JMG Betong har en egen mastpump och kan erbjuda alla slags betongpumpningar och flexibla gjutningar.

Efter slutfört projekt fick vi förnyat förtroende att utföra ytterligare ett uppdrag att sanera Bärby brandstation i Uppsala från PFAS samt bygga ut och renovera befintliga omklädningsrum.

Entreprenadform

Totalentreprenad

Beställare

Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB

Projektansvarig

Jonas Säfström

Projekttid

2020 – 2021

Fler projekt