Företagets logotyp

En lugn oas för patienter och besökare

Fickparken, Uppsala Akademiska sjukhus

I en totalentreprenad i samverkan med Region Uppsala har vi anlagt en fickpark vid ingång 50 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Denna lilla allmänna park erbjuder patienter, personal och förbipasserande en lugn oas med rik växtlighet, stenläggningar, sittplatser och tillgänglighetsanpassade gångar och ramper.

Biologisk mångfald var ett av nyckelorden när parken planerades och här trivs nu insekter och fjärilar bland blommor, blad och parkens många insektshotell.

Våra verksamhetsområden trädgård, asfalt, sten och anläggning samarbetade nära i projektet. Det effektiviserade arbetet eftersom vi snabbt och enkelt kunde lösa uppkomna utmaningar tillsammans på plats.

En fickpark är benämningen på en liten park tillgänglig för allmänheten och anläggs ofta på små oregelbundna markbitar eller för att skapa allmänna platser i större byggprojekt.  

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan

PROJEKTANSVARIG

Anders Karlsson

BESTÄLLARE

Region Uppsala – Fastighet och service

PROJEKTTID

Mars 2022 - augusti 2022

Fler projekt