Företagets logotyp

Tillfällig evakueringsskola för förskoleklass till årskurs 6

Fågelparkens skola

Sh bygg, sten och anläggning har på uppdrag av Sollentuna kommun uppfört en tillfällig evakueringsskola för Töjnaskolans elever vars ordinarie skola ska byggas om på nytt.

Sh har utfört grovschakter, grundläggning för modulbyggnader, VA-arbeten, finplanering, nya gång- och cykelvägar samt byggt en ny skolgård. Sh tog över projektet från förfrågningsunderlag och projekterade färdigt med kort varsel. Det var av vikt att skolan blev klar lagom till skolstart.

entreprenadform

Totalentreprenad

beställare

Sollentuna kommun

projektansvarig

Crister Isaksson

projekttid

januari 2018 — augusti 2018

Fler projekt