Företagets logotyp

Inbjudande och funktionell miljö vid Kvinno- och barnsjukhuset

F13 Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vi är mycket stolta över att bidra till sjukvårdens utveckling genom att erbjuda en helhetslösning för området kring Kvinno- och barnsjukhuset.

I projektet genomförde vi en omfattande renovering av garaget i hus F13 samt skapade en ny, attraktiv utomhusmiljö ovanför garaget för att erbjuda en inbjudande atmosfär.

Vid entrén till Kvinno- och barnsjukhuset (hus F12) utformade vi en modern och funktionell design, inklusive ett effektivt ambulansintag för snabb och säker patientvård.

För att förbättra tillgängligheten mellan garage och markplan byggde vi ett nytt trapphus med hiss. Dessutom installerades ett avancerat parkeringssystem i garaget för att optimera parkeringskapaciteten och förbättra besökarnas upplevelse.

Vi har alltid stort engagemang i att skapa säkra, tillgängliga och välkomnande miljöer för både patienter och personal.

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan

PROJEKTANSVARIG

Ulf Wedén

BESTÄLLARE

Region Uppsala – Fastighet och service

PROJEKTTID

November 2018 – september 2020

Fler projekt