Företagets logotyp

Ny akutmottagning på Enköpings lasarett

Enköpings lasarett

Sh har byggt en ny akutmottagning på Enköpings lasarett. Arbetet var komplicerat då det skedde samtidigt som känslig verksamhet pågick, bland annat körde ambulansen upprepade gånger rakt igenom arbetsområdet. Flödet av patienter till akuten var också tvunget att ledas om.

Allt detta krävde omfattande riskanalyser i samverkan med verksamheterna, ambulanspersonalen samt beställaren. Byggtekniska utmaningar bestod bland annat av arbete med avbrottsfri kraft och medicinska gaser samt att det förelåg höga krav på utformning av rummen och dess tekniska utrustning.

 

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i partnering

BESTÄLLARE

Landstingsservice i Uppsala

PROJEKTANSVARIG 

Jonas Säfström

PROJEKTTID

2014 — 2016 

Fler projekt