Företagets logotyp

Innovativt dagvattensystem i multifunktionell park

Elsa Eschelssons park i Uppsala

Elsa Eschelsson park i Rosendal i Uppsala är en del av ett helt nytt innovativt dagvattensystem. Det är en multifunktionell park med flera funktioner på samma yta: en damm för dagvattenrening, ett grönt parkrum och plats för aktiviteter.

Vi har skapat en trivsam och säker utomhusmiljö i ett nytt bostadsområde som kommer att erbjuda olika aktiviteter och möjligheter för både unga och gamla i en tilltalande parkmiljö.

I arbetet har vi utfört grundläggning, betongkonstruktioner, en komplett regnvattendamm, en generös brygga med trappor och sittplatser, en aktivitetsplats för olika typer av aktiviteter, en gräsyta för picknick och bollspel, några mindre byggnadsverk och konstverk, samt erforderliga ledningsarbeten för VA, dränvatten och en komplett belysningsanläggning.

Genom ett samordnat arbete mellan koncernens olika bolag och avdelningar har vi kunnat effektivisera arbetet i projektet vilket medfört en ökad kostnadseffektivitet.

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PROJEKTANSVARIG

Urban Hedengren

BESTÄLLARE

Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen

PROJEKTTID

Februari 2021 - september 2022

Fler projekt