Företagets logotyp

Prisad gata med vardagsrumskänsla

Dragarbrunnsgatan

Sh bygg, sten och anläggning har utfört ombyggnationen av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, där delen mellan Vretgränd och Bangårdsgatan har utvecklats till en gåfartsgata med ”vardagsrumskänsla”. 

Utformningen vann UNT:s stadsmiljöpris 2012, och Sh bidrog i högsta grad till det lyckade resultatet genom sin roll som ensam utförare. I ett mycket nära och roligt samarbete med arkitekter och konstnärer kunde Sh bygg ännu en gång tydligt medverka till att utveckla Uppsala. 

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad

BESTÄLLARE

Uppsala kommun

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson

PROJEKTTID

2011 — 2012

Gågata med grönskande plantering och sittplatser vid uteservering
Parkbänk och stenläggning

Fler projekt