Företagets logotyp

Uppgradering av fjärrvärmenätet i centrala Uppsala

Dragarbrunnsgatan i Uppsala

Sh bygg, sten och anläggning har under många år utfört arbeten på fjärrvärmenätet i Uppsala med omnejd.

Det unika projektet på Dragarbrunnsgatan innebär renovering och uppdimensionering av fjärrvärmeledningar, uppdelat i tre entreprenader. Vi har utfört två och påbörjar snart den tredje och sista delen.

Projektet omfattar rivning, nyanläggning, samt mark- och anläggningsarbeten, inklusive återställning av stenläggningar på Dragarbrunnstorg. Ett utmanande projektet i central stadsmiljö som involverar stora schakter och förläggning av DN 700 rör, den största dimensionen i Uppsalas fjärrvärmenät.

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad - Utförande

PROJEKTANSVARIG

Joel Thynell

BESTÄLLARE

Vattenfall AB Heat Sweden Operations

PROJEKTTID

Maj 2020 - augusti 2022

Fler projekt