Carolina Rediviva

Omdisponering av Uppsalas universitetsbibliotek

Projektansvarig: Jens Malm

I samverkan med Uppsala universitet fick Sh i uppdrag att omdisponera och förbättra Carolina Rediviva för att bättre anpassa byggnaden till dagens behov. Genom ombyggnationen har tillgängligheten för besökarna ökat genom både fler arbetsplatser och gruppstudieplatser.

De delar av byggnaden som främst berörts är entréplan, plan tre och fyra. I anslutning till byggnaden, på baksidan, byggdes en ny, delvis nedsänkt, miljöstation. Likaså gjordes en servering.

Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Statens fastighetsverk
Projekttid: september 2017 – mars 2019