Företagets logotyp

Omdisponering av Uppsalas universitetsbibliotek

Carolina Rediviva

I samverkan med Uppsala universitet fick Sh i uppdrag att omdisponera och förbättra Carolina Rediviva för att bättre anpassa byggnaden till dagens behov. Genom ombyggnationen har tillgängligheten för besökarna ökat genom både fler arbetsplatser och gruppstudieplatser.

De delar av byggnaden som främst berörts är entréplan, plan tre och fyra. I anslutning till byggnaden, på baksidan, byggdes en ny, delvis nedsänkt, miljöstation. Likaså gjordes en servering.

Att renovera gamla historiska byggnader är ett av Sh byggs signum och det var med stor ödmjukhet vi tog oss an renoveringen av Uppsala universitets bibliotekshus Carolina Rediviva som fyllde 200 år 2019. Flera tillbyggnader har skett under åren allteftersom samlingarna utökats och under 1960-talet byggdes den sista delen ut. Under en längre tid har biblioteket varit i stort behov av upprustning och modernisering då ingen större renovering gjorts på närmare 60 år. Efter flera års planering började renoveringen 2017 och biblioteket återinvigdes i maj 2019.

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad

BESTÄLLARE

Statens Fastighetsverk (SFV)

PROJEKTTID

september 2017 - mars 2019

Carolina Redivivas interiör. Trapphus och gula väggar. I mitten av lokalen står en stor betongvägg.
Interiör på Carolina Redivivas nya bibliotek. Orangea hyllor i kombination med trä- och betongdetaljer.
Detaljbild på betong, vitt tak och trappan i bakgrunden vid Carolina Rediviva.

– Resultatet av renoveringen blev fantastiskt och nu kan vi stolt ta emot statsbesök, studenter, forskare och turister. Carolina Rediviva har blivit den funktionella mötesplats vi drömde om, ett levande hus med plats för nya tankar, aktiviteter och forskning för framtiden.

Lars Burman, Universitetsbibliotekets överbibliotikarie

Mer information om projektet

Carolina Redivia behövde tillgänglighetsanpassas och bli mer funktionell. Det behövdes fler studieplatser och naturliga mötesplatser för samtal samt ökad säkerhet kring bibliotekets samlingar med kulturhistoriska skatter så som Silverbibeln från 500-talet.

De äldre delarna skulle renoveras varsamt för att behålla den gamla karaktären medan de nyare kunde få en djärvare färgsättning. I en stor sal skulle väggarna kläs med handslaget perforerat tegel i tre gula nyanser monterat på effektivt ljuddämpande väggskivor, och den dragiga entrén behövde ersättas med en karuselldörr.

Renoveringen omfattade främst entréplanet, men även andra delar av byggnaden. Cirkeln kan sägas vara sluten då renoveringen gjordes efter ritningar av arkitekt Johan Celsing, son till arkitekt Peter Celsing som ritade till utbyggnaden på 60-talet.

– Det fanns nästan inga standardlösningar och det mesta vi gjorde var skräddarsydda specialkonstruktioner vilket var jättekul men samtidigt jättesvårt, sammanfattar Mårten Jansson som är arbetsledare på Sh bygg. Han berättar att det kom en hel lastpall med nya ritningar som skulle pusslas ihop och det ligger många arbetstimmar bakom att tolka dem.

Ritningarna stämde inte alltid med den K-märkta byggnaden och det dök upp en del utmaningar under arbetets gång. Varje vägg kunde dölja en överraskning. Spännande men samtidigt tidskrävande och många gånger fick planeringen göras om. I bibliotek, tjänstemannarum och läsesalar var den ordinarie verksamheten igång under dag- och kvällstid så renoveringsarbetet behövde detaljplaneras för att inte störa det dagliga arbetet.

Högljudda arbeten behövde t.ex. utföras tidiga morgnar innan personal och studenter hunnit vakna. Vi blev tilldelade projektet för vår specialistkompetens med renovering av historiska byggnader men även för vår bredd och mångåriga kompetens inom övriga områden.

Projektet omfattade alla våra verksamhetsområden inom bygg, sten och anläggning, där även trädgårdsanläggning och asfalt ingår. Uppdraget omfattade allt från att lyfta in de nyproducerade, fem ton tunga, betongtrapporna i ett enda stycke till att plantera täckande klätterhortensia och murgröna vid det nybyggda återvinningsrummet utanför sidoingången.

– Samarbetet med Sh bygg fungerade utmärkt, säger universitetsbibliotekets överbibliotekarie Lars Burman. Uppsala universitet driver biblioteket och är hyresgäster till Statens fastighetsverk som äger byggnaden. Lars berättar att de arbetade sida vid sida under hela renoveringen med veckovisa detaljerade planeringsmöten och att Sh bygg imponerade med sin yrkesskicklighet i alla moment och hänsynstagandet i arbetet för att inte störa pågående verksamhet.

– Resultatet av renoveringen blev fantastiskt och nu kan vi stolt ta emot statsbesök, studenter, forskare och turister. Carolina Rediviva har blivit den funktionella mötesplats vi drömde om, ett levande hus med plats för nya tankar, aktiviteter och forskning för framtiden, avslutar en nöjd Lars Burman.

Fler projekt