Företagets logotyp

Ett grönare universitetsområde

Campus Ultuna

Sh bygg, sten och anläggning har varit med och förverkligat visionen om ett skönare, grönare och vackrare Campus Ultuna, genom att stå för den största delen av markjobben i området.

Förutom anläggandet av Ulls väg och Kunskapsparken har Sh byggt stentrappor, torg och olika vattenarrangemang. Tack vare ett mycket gott samarbete med beställaren har Sh fått ta stort eget ansvar. När man har upptäckt att något inte fungerat enligt ritningarna har Sh bidragit med engagemang och uppskattade förslag på justeringar och bättre lösningar. 

entreprenadform

Generalentreprenad

Beställare

Akademiska Hus

Projektansvarig

Crister Isaksson

Projekttid

2012

Fler projekt