Företagets logotyp

Sh förbättrar hanteringen av formalin på patologen genom avancerat system

C5 Formalin, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Sh bygg sten och anläggning AB har ansvarat för byggnationen av ett avancerat system för hantering av formalin på patologen.

Systemet består av ett nytt tankrum och pumprum som har placerats på plan 6 i fastigheten för att förbättra den nuvarande arbetsmiljön, som har för höga formalinvärden och en kritisk hantering av formalin.

En ny ventilationslösning har också installerats för att säkerställa en säker och effektiv hantering av formalinet. Verksamhetens arbete pågick under hela byggprojektet och flyttades runt i fastigheten allt eftersom projektet framskred.

För att säkerställa en säker inmatning av formalinet i det nya systemet har bjälklaget förstärkts med kolfiber för att kunna få in tre tankar i tankrummet. En ombyggnad av utsidan har även utförts för att minimera risken för utsläpp till dagvattnet vid lastning och lossning.

Projektet är en långsiktig investering för att säkerställa en säker och effektiv hantering av formalin och en god arbetsmiljö på patologen.

Entreprenadform

Utförandeentreprenad i samverkan

Beställare

Region Uppsala - Fastighet och service

Projektansvarig

Jonas Säfström

Projekttid

2019 – 2021

Fler projekt