Företagets logotyp

Utmanande isoleringsprojekt med ICA-butik i drift

Brantingstorg i Uppsala - takbyte

Utmaningar är något som vi på Sh bygg, sten och anläggning trivs med att ta oss an. När vi fick uppdraget att utföra isolering och lägga nytt ytskikt på två fastigheter visste vi att det skulle bli en utmaning att hålla ICA-butiken i markplan öppen och tillgänglig under hela byggprocessen.

Vi lade stor vikt vid att kommunicera med butiksägaren för att minimera störningar och möjliggöra fortsatt verksamhet under arbetets gång. Med väderskydd och ställningar på plats kunde vi ändå utföra arbetet effektivt och säkert, samtidigt som butiken höll öppet för sina kunder.

Projektet visar på vår förmåga att hantera utmaningar och hitta kreativa lösningar för att möta kundens behov och önskemål.

Entreprenadform

Totalentreprenad i samverkan

Beställare

Uppsalahem

Projektansvarig

Jens Malm

Projekttid

2019

Fler projekt