Företagets logotyp

Uppgradering av barnonkologiavdelning på Akademiska sjukhuset för livsviktig vård

Barnonkologen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Barnonkologen på Akademiska sjukhuset, avdelning 95A, är en plats där livsavgörande vård ges till barn mellan 0-18 år som lider av blod- och tumörsjukdomar. För att garantera patientsäkerheten och förbättra vårdkvaliteten måste avdelningen uppgraderas för att ta över ansvaret för stamcellstransplantationer.

För att kunna att upprätthålla den högspecialiserade vården krävs möjligheten till skyddsisolering och HEPA-filtrerad tilluft. Dagens befintliga vårdrum är dessutom för små för att tillgodose behoven för både personalen, barnet och dess familj under långa behandlingsperioder.

Byggnationen av nya rum med övervakningsutrustning och förbättrade förutsättningar för anhöriga är en strategisk framtidssatsning för avdelningen.

Avdelning 95A kommer att bli en komplett onkologisk enhet och en av få centra i Sverige för barnonkologisk vård. Säkrare vård kan erbjudas inte bara för stamcellstransplanterade barn, utan även för andra patienter som behöver skyddsisolering för behandlingar såsom CAR-T.

Uppgraderingen garanterar att avdelningen förblir ackrediterade enligt JACIE-standard och säkerställer att livsviktig vård kan fortsätta erbjudas till de mest sårbara patienterna.

Entreprenadform

Totalentreprenad

Beställare

Region Uppsala – Fastighet och service

Projektansvarig

Jonas Säfström

Projekttid

2019 – 2021

Fler projekt