Företagets logotyp

Pedagogiskt centrum om Östersjön på Skansen

Baltic Sea Science Center

Sh har på uppdrag av Stiftelsen Skansen och Baltic Sea 2020 uppfört ett pedagogiskt centrum för skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kan man uppleva Östersjöns miljö under ytan i akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar, cinematek och laboratorier, med ambitionen att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen kan förbättra förutsättningarna för ett renare innanhav.

Entreprenaden omfattade rivning av befintlig inhägnad för djur, ny betong- och stålstomme med träfasad, akvarier och vattenreningsanläggning, AV-teknik, laboratoriemiljöer, en ny bergvärmeanläggning samt ny finplanering på terrassbjälklag och mot omgivande byggnader.

ENTREPRENADFORM

Partnering

BESTÄLLARE

Stiftelsen Skansen och Baltic Sea 2020

PROJEKTANSVARIG

Crister Isaksson
Dalia Ramzi

PROJEKTTID

oktober 2016 — juni 2018

– Vi på Sh bygg, sten och anläggning har specialiserat oss på avancerade projekt som kräver känsla, eftertanke, erfarenhet och kunskap.

Tom Franzen, Entreprenadingenjör vid Sh bygg, sten och anläggning

Mer information om projektet

Ett av Skansens största projekt är Baltic Sea Science Center – ett modernt kunskapscenter i fem våningar med syfte att sprida kunskap om Östersjöns miljö för hållbar framtid. Bygget påbörjades sommaren 2016 och då det är ett partneringprojekt har Sh bygg, sten och anläggning varit med i hela processen redan från start. Kunskapscentret invigdes i april 2019 och i november tilldelades byggnaden Svensk Betongs ärofyllda pris Helgjutet.

Projektet var oerhört komplext och produktionstekniskt utmanande. Valet av entreprenör föll på Sh bygg, sten och anläggning tack vare vår gedigna kunskap och kompetens inom de områden projektet krävde och vi behärskade alla moment från sprängning och anläggningsarbete till att bygga själva huset.

Det är en speciell miljö med ett hus som är uppdelat i två delar, en korrosiv och en icke korrosiv del till följd av akvarierna med bräckt vatten. Detta ställer höga krav på utförandet samt de material som används. Exempelvis består sprinkleranläggningen av en blandning av stål och plast. Vi sporras av utmaningar och detta var första gången vi arbetade i akvariemiljö vilket innebar flera komplicerade och kritiska moment. När akvariernas stora tunga akrylrutor skulle sättas på plats handlade det om millimeterprecision där inget fick gå fel.

– Vi har specialiserat oss på avancerade projekt som kräver känsla, eftertanke, erfarenhet och kunskap, berättar Tom Franzén, entreprenadingenjör på Sh bygg, sten och anläggning. Han förklarar att projektet var en samverkansentreprenad mellan Skansen och Sh bygg och att de redan i planeringsfasen arbetade tillsammans med riskfrågor i workshops och gick igenom alla kritiska moment och eventuella risker.

Då Skansen höll öppet varje dag under byggtiden vidtogs dessutom särskilda säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatsen för att inte störa besökarna och den ordinarie verksamheten. Apor och lemurer i byggnaden intill blev oroliga av bullret och arbetet planerades med ett par timmar varje dag utan alltför störande ljud.

– För att allt skulle fungera krävdes noggrann planering, regelbundna möten genom hela byggtiden och ett bra samarbete mellan alla aktörer, säger Anna Björn som kom in i projektet när delar av bygget var klart men mycket fortfarande återstod för att kunna börja driva verksamheten.

Hon och hennes kollegor på Skansen bekräftar att samarbetet fungerat utmärkt och att Sh bygg, sten och anläggning klarade av att lösa de utmaningar som uppstod efter hand tack vare ett väl sammansatt team och den spetskompetens som projektet krävde bl.a. inom bygg-, berg-, schakt- och betongfrågor. BSSC förmedlar kunskap och hopp om en hållbar framtid i ett renare Östersjön och har fått ett fantastiskt mottagande av forskare och besökare från hela världen.

Fler projekt