Företagets logotyp

Sh renoverar omklädningsrum vid Uppsala brandstationer i samverkan med Industrihus Brand HB

Bärby och Fyrislunds brandstationer i Uppsala

Vi fick förtroendet från Uppsala kommuns Industrihus Brand HB att bygga ut och renovera omklädningsrummen vid Fyrislund och Bärby brandstationer.

Innan vi påbörjade byggnationen vid Bärby var vi tvungna att sanera marken, eftersom den var förorenad av ämnen som PFAS. Projektet hanterades internt som en samverkan mellan AO Bygg, AO Sten och anläggning, samt JMG Betong AB. Projektet pågick under sex månader.

Detta var inte första gången vi samarbetade med Uppsala kommuns Industrihus Brand HB. Vi hade nyligen arbetat tillsammans när vi byggde ett nytt garage med tillhörande carport för brandfordon vid Fyrislunds brandstation.

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Beställare

Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB

Projektansvarig

Jonas Säfström

Projekttid

2022

Fler projekt