Företagets logotyp

renovering av anrika kyrka i össeby

Angarn kyrka

Åtagandet i Angarn kyrka är ett serviceprojekt där vi får visa upp den breda kompetensen hos våra hantverkare. Byggservice hanterar allt från hyresgästanpassningar till att, som här, renovera en gammal kyrka.

Kyrkan ville övergå från direktverkande el till vattenburen värme. Sh byggde då om ett gammalt förråd och vedbod till pannrum, med isolerade innerväggar samt tak. Nytt betonggolv med brunn gjöts. Inne i sakristian byggdes en inspektionslucka i golvet. För att underlätta för beställaren kopplades Sh:s egna anläggare in för att utföra markjobben.

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad

Beställare

Össeby församling

PROJEKTANSVARIG

Stefan Lundgren

PROJEKTTID

Höst 2012

Fler projekt