Företagets logotyp

Här kan du göra en visselblåsaranmälan

Vi är måna om att oegentligheter och missförhållanden som kan skada anställda eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi tror att det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Här kan du enkelt och anonymt anmäla missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller Sh bygg, sten och anläggnings policyer.

Här skriver du ditt meddelande
Beskriv det du vill anmäla. Det kan vara missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer på Sh bygg, sten och anläggning.
Skriv vilket projekt/byggarbetsplats du anser missförhållandena pågår eller har skett. Ange gärna ort och gatuadress om möjligt.