Företagets logotyp

Ansök om sponsringssamarbete

Vi vet att förändringar kräver tid och uthållighet. Vi tror också att barn och ungdomar behöver trygghet och sammanhang där de får växa och utvecklas.

Därför söker vi samarbete med projekt, organisationer och klubbar som vill arbeta med att förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar.

Idrott, kultur eller ett spännande projekt. Vi vill gärna höra mer om hur vi tillsammans kan bygga för framtiden och hur vi kan ge tillbaka. 

Våra kriterier för samarbete och sponsring

Idrott

  • Vi väljer idrotter för att de visar på det vi värderar högt: Ansvarstagande, enskild och gemensam kompetens samt glädje. Laganda helt enkelt.
  • Vi vill att klubben har lokal förankring på de geografiska områden vi är verksamma.
  • Vi vill att klubben har en elitrepresentation – vi tror att det är viktigt med framgångsrika förebilder för de unga.
  • Vi väljer att samarbeta med klubbar som har breda ungdomssatsningar och som arbetar med sociala projekt mot barn och ungdomar.
  • Vi väljer att arbeta med de klubbar som har etablerade och starka satsningar på tjej-/damidrotten och motverkar sned fördelning av resurser.
  • Sponsorskapet ska ses som ett partnerskap och ska generera synlighet och positiva kontakter som stärker båda parters varumärke.

Kultur och övrigt

  • Våra samarbeten ska ha lokal förankring eller finnas på platser där vi är verksamma.
  • Vi väljer att samarbeta med projekt som har bred satsning, framförallt inom barn- och ungdomsverksamhet.
  • Vi väljer att samarbete med projekt som har jämställdhet i fokus.
  • Sponsorskapet ska vara synbart och förenligt emot våra grundläggande värderingar.

Fyll i och skicka in din ansökan

Kontaktuppgifter
Kontaktpersonens förnamn
Kontaktpersonens efternamn
Kontaktpersonens e-post
Kontaktpersonens telefonnummer
Underlag till ansökan om samarbete och sponsring
Ge en kort beskrivning av er verksamhet. Beskriv på vilket sätt ni arbetar enligt våra kriterier för sponsring.
Beskriv hur vi tillsammans bygger morgondagens hållbara samhälle. Vad vill ni använda stödet till?