Företagets logotyp

Vi har funnits i 100 år...

Sh bygg, sten och anläggning är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg- och anläggning. Det grundades som ett stensätteri i Uppsala 1923 av Sven Heribert Svensson och ägs idag av barnbarnet Lars Svensson.

Lars var tidigare vd och är numera koncernchef. I maj 2021 efterträddes han på vd-posten av Dalia Ramzi som då blev företagets första externa vd.

Stenkompetensen och den genuina känslan för kvalitet och hantverk finns kvar, men företaget har växt och utvecklats till ett klassiskt byggmästarföretag med drygt 430 anställda medarbetare och sex verksamhetsområden med spetskompetens. Att vi har så många olika kompetenser och tjänster att erbjuda under ett och samma tak ger mervärde för våra kunder när de väljer entreprenör.

...och planerar för 100 år till

Hållbara och långsiktiga beslut gällande ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande för medarbetare, samhälle och miljö har alltid varit viktigt för oss. Takten på företagets stadiga tillväxt har aldrig avtagit. Vi har funnits i snart 100 år och förbereder oss för de nästkommande 100 åren genom att fortsätta jobba hållbart och långsiktigt på samma sätt som vi gjort sedan 1923.

Vi arbetar hela tiden med att identifiera utvecklingsmöjligheter i våra arbetssätt med metoder och processer för att stärka vår organisation så vi står väl rustade för framtiden. Vi välkomnar den digitala utvecklingen och på det sätt den effektiviserar och förenklar vårt arbete.

Våra resurser — våra medarbetare

Våra resurser — våra medarbetare

Vår viktigaste resurs är våra drygt 430 medarbetare som är anställda hos oss. Det är en trygghet för både medarbetare, arbetsgivare och beställare att vi arbetar med egen personal då det är en garanti för att vi tar ansvar och levererar god kvalitet i projekten.

Vad vi gör

Vi riktar oss mot såväl offentliga som privata verksamhetsdrivande kunder och erbjuder tjänster inom ROT (renoverings-, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten), nybyggnation, betong, asfalt, mark, sten och anläggning, där även trädgårdsanläggning ingår.

Vi utför våra uppdrag som totalentreprenader eller utförandeentreprenader och ofta i olika samverkansformer med våra kunder. I våra partneringprojekt arbetar vi tillsammans med kunden redan i ett tidigt skede genom att bilda en gemensam organisation. Den breda samlade kompetensen i arbetsgruppen gör att rätt beslut fattas redan tidigt i processen, vilket spar både tid och pengar. Under hela processen har vi en transparent och öppen dialog med samtliga partners och efter hundratals partneringprojekt vet vi att våra kunder är nöjda och känner sig trygga i projektets alla delar under hela resan fram till slutleverans och utvärdering.

Genom våra kunduppföljningar utvärderar vi hur vi har levt upp till kundens förväntningar från tidigt skede till projektets avslut. Genom att analysera bl.a. projektgenomförande, kompetenser, ekonomiska uppgörelser, dokumentation, kommunikation och överlämnande ger det oss värdefulla insikter på flera plan som vi direkt kan återkoppla in i organisationen. Det ger oss även data så vi kan mäta kundnöjdhet över tid.

Vi arbetar främst med uppdrag i Uppsala län och Stockholms län, men har även uppdrag i Gävle och Västerås. Våra fyra kontor, eller hemvister som vi kallar det, ligger i Uppsala, Stockholm, och Enköping.

 

Vår affärsidé

Vår affärsidé

Vi är ett stolt och ansvarstagande entreprenadbolag med genuin känsla för kvalitet och hantverk inom bygg, sten, anläggning. Vi tar ansvar för våra kunder, varandra och samhället vi verkar i genom att vi arbetar långsiktigt och hållbart. Vi levererar högsta kvalitet under hela processen med egen personal, en av våra viktigaste grundstenar.

Vår vision

Vår vision

Vi ska vara en förebild i entreprenadbranschen, vilket gör oss till medarbetarnas och kundernas självklara förstahandsval. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle.

Vår värdegrund — Som hemma

Vår värdegrund — Som hemma

Vår värdegrund Som hemma innebär att arbetet ska utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i. Att arbetet ska utföras som hemma innebär att arbetet kvalitetsmässigt ska utföras som vi själva skulle vilja ha det utfört hemma hos oss. Med en miljö som barn kan vistas i anspelar på arbetsmiljön vi eftersträvar och slutligen att leva i.