Företagets logotyp

Bolag inom koncernen Aktiebolaget Sven Heribert - AB Sh

Aktiebolaget Sven Heribert

Holdingbolag med egna medarbetare som utför vissa koncerngemensamma tjänster åt dotterbolagen.

Sh Fastighetsutveckling AB

Huvudinriktningen är att utveckla, förändra och förädla fastigheter. Företaget var byggherre till vårt nya huvudkontor i Uppsala som nu är färdigbyggt enligt miljöbyggnad Silver. La Familia Svensson AB investerar i onoterade bolag och verksamheter.

Sven Heribert Holding AB

En koncernmoder för juridiska enheter inom bygg- och anläggningsverksamheten.

Sh Industri AB

Moderbolag till APJ Prefab AB.

APJ Prefab AB

Betongentreprenör med högt tekniskt kunnande inom prefabricering. Egen fabrik med tillverkning av stomväggar, hissgropar, fundament och balkonger.

Sven Heribert Invest AB

Bedriver uthyrningsverksamhet av maskiner och utrustning på långa kontrakt inom bygg och anläggningsverksamhet.

AB ToolPal

Bedriver uthyrning av maskiner och verktyg, samt försäljning av maskiner, verktyg och insatsvaror mot bygg- och anläggningsbranschen. Har en av de mest avancerade plattformarna för uthyrning och försäljning online och i butik.
www.toolpal.se 

Organisationsschema